اخبار
نمایش قالی‌هایی خاص برای نخستین‌بار در ایران

    نخستین نمایشگاه قالی‌های اروپای غربی و هند - اروپایی در ایران همزمان با هفته پژوهش برگزار می‌شود.