وارد شوید

مرمت فرش های تاریخی
1397/05/01

فرش تاریخی بیجار با قدمت ۱۳۰ساله شامل۴ تکه فرش در مساحت ۱۱۰ متری مربع توسط استاد کاران بافنده زن در روستای حلوان و به سفارش علیرضا خان امیر تومان حاکم وقت بیجار بافته شده است. استاد رسول رفوگر حق از سال ۱۳۹۴ کار مرمت این فرش را در دست دارد.

گزارش تصویری: