وارد شوید

نمایشگاه فرش دستباف
1397/02/03

بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران برگزارمی شود.

بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران سوم تا نهم شهریورماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزارمی شود.