وارد شوید

اعلام برنامه های نوروزی با موضوع فرش
1396/12/23

شبکه آموزش سیما برای ایام نوروز برنامه‌های متنوعی ازجمله با موضوع فرش را به‌عنوان برنامه تامینی این شبکه تدارک دیده است.
✅ «پود و چله» تارو پود فرش و رنگرزی در کارگاه‌های سنتی کاشان
✅ «شرح ساده» روایتی از نقشه‌های ایرانی فرش و برنامه رنگ‌آمیزی‌های سنتی و مراحل تهیه یک فرش ازجمله برنامه‌های تأمینی تدارک دیده‌شده شبکه آموزش سیما با موضوع فرش برای ایام نوروز است.